Warchoł-Sławińska, Ewa, Marzena Furtak-Niczyporuk, Krzysztof Włoch, and Agata Żuber. 2016. “Realizacja Zaleceń Lekarza Rodzinnego Przez pacjentów W Wybranych Jednostkach Chorobowych = Implementation of the Recommendations of the General Practice Doctor by Patients in Selected Disease Entities”. Journal of Education, Health and Sport 6 (12):171-83. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4043.