Kosiński, Michał Adam, and Wojciech Aleksander Kosiński. 2016. “Analiza różnic W Ocenie Stresu I lęku Przedstartowego Z Wykorzystaniem testów SCAT I CSAI-2d = Analysis of Differences in the Evaluation of Pre-Competition Stress and Anxiety Using SCAT and CSAI-2d Tests”. Journal of Education, Health and Sport 6 (12):53-61. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4029.