Mońka, Magdalena, and Jadwiga Pietraszewska. 2017. “Powiązania Wskaźnika placów 2D:4D Z Cechami Budowy ciała I sprawnością Motoryczną U młodych piłkarzy = The Relationship Digit Ratio 2D:4D With Body Build Features and Motoric Performance in Young Footballers”. Journal of Education, Health and Sport 6 (11):73-86. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3964.