Mrozkowiak, Mirosław. 2015. “Deskrypcja długości I szerokości stóp Kobiet I mężczyzn W obciążeniu Masą własną, W Wieku Od 4 Do 18 Lat W świetle Mory Projekcyjnej”. Journal of Education, Health and Sport 5 (9):293-304. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2955.