Widawska-Stanisz, Agnieszka. 2016. “Jakość usług Sportowo-Rekreacyjnych Na przykładzie Klubu Fitness Dla Kobiet The Quality of Sport - Recreation Services With Regard of Fitness Club for Women”. Journal of Education, Health and Sport 6 (9):133-45. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3823.