Leśniewska, Aleksandra, and Aneta Stosik. 2016. “Kwalifikacje I Kompetencje trenerów Personalnych a Oczekiwania Rynku Pracy = Personal Trainers Professional Qualifications - Demands of the Labour Market”. Journal of Education, Health and Sport 6 (9):25-35. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3831.