Kulczycka, Kinga Dorota, and Anna Kowalczyk. 2016. “Ocena zdolność Do Pracy Zawodowej pielęgniarek Oraz Analiza zagrożeń psychospołecznych występujących Na Ich Stanowiskach Pracy – Badania pilotażowe = Assessment of Work Ability of Nurses and Analysis of Psychosocial Risks Occurring at Their Workplaces – Pilot Study”. Journal of Education, Health and Sport 6 (10):402-14. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3955.