Mrozkowiak, Mirosław, Marek Sokołowski, and Alicja Kaiser. 2016. “Próba określenia wpływu obciążenia Osiowego Na Wybrane Cechy Postawy ciała Szermierzy = An Attempt to Determine the Effect of the Axial Load on Selected Posture Fencers”. Journal of Education, Health and Sport 6 (10):309-20. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3949.