Jarecka, Paulina, and Tadeusz Fąk. 2016. “Wiedza O Zdrowiu a aktywność Fizyczna W Stylu życia uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku Na przykładzie Wrocławia = Knowledge about Health and Physical Activity in Life Style Among Students of Universities of the Third Age on the Example of Wroclaw”. Journal of Education, Health and Sport 6 (8):842-51. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4085.