Kochański, Bartosz, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Michał Cichosz, Walery Zukow, and Magdalena Hagner-Derengowska. 2016. “Ocena Ryzyka wystąpienia urazów U Czynnych Zawodowo fizjoterapeutów Z Wykorzystaniem Testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the Risk of Injury from Professionally Active Physiotherapists Using the Functional Movement Screen Test (FMS)”. Journal of Education, Health and Sport 6 (7):479-87. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3711.