Porzych, Piotr, Dorota Ratuszek-Sadowska, Małgorzata Pyskir, Joanna Simińska, Karol Ogurkowski, and Ewa Kitschke. 2016. “Kolumna Szyjna kręgosłupa – ruchomość I Wybrane Sposoby Jej Pomiaru – przegląd Literatury = Cervical Vertebral Column - Mobility and Selected Ways of Measurement - a Literature Review”. Journal of Education, Health and Sport 6 (6):505-16. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3638.