Westfal, Krzysztof M. 2016. “Prawne Aspekty Wykorzystania Wizerunku Sportowca W świetle działań Marketingowych = Legal Aspects of athletes’ Image Rights Usage in the Light of Marketing Activities”. Journal of Education, Health and Sport 6 (6):69-85. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3558.