Mrozkowiak, Mirosław, and Marek Sokołowski. 2016. “Zmiany Frakcji Hemoglobinowej We Wczesnej I późnej Samoistnej Restytucja Po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny W 6 Dekadzie życia. Opis Przypadku = Change the Hemoglobin Fraction in the Early and Late Intrinsic Restitution After Exercise Endurance of a Man in the 6th Decade of Life. Description of the Case”. Journal of Education, Health and Sport 6 (5):193-210. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3519.