Kochański, Bartosz, Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Wojciech Smuczyński, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow, and Wojciech Hagner. 2016. “Application of Brian Mulligan Manual Therapy Method in Headache Treatment – Case Study = Zastosowanie Metody Briana Mulligana W Terapii bólu głowy – Opis Przypadku”. Journal of Education, Health and Sport 6 (1):101-6. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3317.