Srokowski, Grzegorz, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Zuzanna Piekorz, Marcin Siedlaczek, Agnieszka Jasionek, Anna Srokowska, and Walery Zukow. 2015. “Wpływ Rezonansu Stochastycznego Na równowagę Dziecka Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of Stochastic Resonance on Body Balance of Children With Cerebral Palsy”. Journal of Education, Health and Sport 5 (12):521-34. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3265.