Mędrak, Anna, Michał Rżany, Barbara Otremba, Elwira Brodowska, Magdalena Szynal, Magdalena Alcer, Anna Górecka, Tomasz Stefaniak, Krzysztof Suszyński, and Dariusz Górka. 2015. “Akademickie Związki Sportowe Jako Droga Do Rozwoju aktywności Sportowej wśród studentów śląskich Uczelni = University Sports Association As the Way to Sport Activity Development Among Silesian Students”. Journal of Education, Health and Sport 5 (11):616-28. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3237.