Kaźmierczak, Urszula, Aleksander Goch, Grzegorz Srokowski, Patrycja Kropkowska, Paweł Zniszczol, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, and Walery Zukow. 2015. “Ocena równowagi I położenia środka ciężkości U pacjentów Po Laryngektomii = The Assessment of the Balance and of the Centre of Gravity in Patients After Laryngectomy”. Journal of Education, Health and Sport 5 (10):275-83. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3064.