Drumińska, Ewelina, Sylwia Wilczyńska, Małgorzata Pujszo, and Robert Stępniak. 2015. “Pedagogika Zdrowia – Sekcja Judo Jako Miejsce „uczenia Się zdrowia” mężczyzn W różnym Wieku = Health Pedagogy - Section Judo As a Space of ‘health Learning’ Men of Different Ages”. Journal of Education, Health and Sport 5 (10):79-90. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3014.