Sowa, Magda, Witold Kołłątaj, Barbara Kołłątaj, Irena Dorota Karwat, and Justyna Szakuła. 2015. “Samoleczenie wśród studentów Medycyny Uniwersytetu Medycznego W Lublinie = Self-Medication Practice Among Medical Students of Medical University in Lublin”. Journal of Education, Health and Sport 5 (7):439-52. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2800.