Mrozkowiak, Mirosław, and Michał Posłuszny. 2015. “Fluktuacja Dynamiki I Dymorfizm płciowy Cech Somatycznych, Typu Budowy I otłuszczenia ciała Dzieci I młodzieży W Wieku Od 4 Do 18 Lat, środowiska Miejskiego Regionu warmińsko-Mazurskiego”. Journal of Education, Health and Sport 5 (7):401-28. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2798.