Tomaszewska, Edyta, Michał Cichosz, Bartosz Kochański, Anna Plaskiewicz, and Walery Zukow. 2015. “Obecne Spojrzenie Na Rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd Literatury Oraz doświadczenia własne = The Current Look of Repulsion on Pusher Syndrome. Review of the Literature and Our Own Experience”. Journal of Education, Health and Sport 5 (2):196-207. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2570.