BABELYUK, V.; BABELYUK, N.; POPOVYCH, I.; GOZHENKO, A.; KYRYLENKO, I.; KOROLYSHYN, T.; DUBKOVA, G.; KOVBASNYUK, M.; HUBYTS’KYI, V.; KIKHTAN, V.; MUSIYENKO, V.; DOBROVOLSKY, Y.; KORSUNSKYI, I.; ZUKOW, W. Effects of transcutaneous electrical stimulation with the device “VEB” ® on the human body. Journal of Education, Health and Sport, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 313–335, 2022. DOI: 10.12775/JEHS.2022.12.02.033. Disponível em: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/39071. Acesso em: 18 apr. 2024.