MARICHEREDA, V. G.; CHERNIYEVSKAYA, S. G.; MOSKALENKO, T. Y.; SHEVCHENKO, I. M.; SHEVCHENKO, N. V. Multivariate analysis of cellular immunity state in rhesus-sensitized women. Journal of Education, Health and Sport, [S. l.], v. 8, n. 7, p. 606–614, 2018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/5884. Acesso em: 15 jun. 2024.