KOZYAVKINA, O. V.; KOZYAVKINA, N. V.; Voloshyn Т. B.; Hordiyevych М. S.; LYSOVYCH, V. I.; BABELYUK, V. Y.; DUBKOVA, H. I.; KOROLYSHYN, T. A.; MYSULA, I. R.; POPOVYCH, D. V.; ZUKOW, W.; POPOVYCH, I. L. Caused by Kozyavkin© method changes in hand function parameters in children with spastic form of cerebral palsy and their EEGs, HRVs and GDVs accompaniments. Journal of Education, Health and Sport, [S. l.], v. 8, n. 10, p. 11–30, 2018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/5973. Acesso em: 28 may. 2024.