KOCJAN, J. Impact of anxiety and depression to kinesiophobia (fear of movement) level among patients with cardiovascular diseases. A comparison study = Wpływ lęku i depresji na poziom kinezjofobii (lęku przed ruchem) wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowego. Badanie porównawcze. Journal of Education, Health and Sport, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 81–90, 2016. Disponível em: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3423. Acesso em: 16 jun. 2024.