SZUMIŃSKA, D. Uwarunkowania powstania i funkcjonowania torfowiska przejściowego w dolinie Wilczej Strugi w zlewni Wdy Determinant factors regarding the development and functioning of transition peatland in the Wilcza Struga valley of the Wda catchment area. Journal of Education, Health and Sport, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 165–172, 2015. Disponível em: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2674. Acesso em: 23 apr. 2024.