Ochyra, Łukasz, Łopuszyńska, A., Pawlicki, M., & Piecewicz-Szczęsna, H. (2022). Diet and its association with reduced semen quality. Journal of Education, Health and Sport, 12(11), 278–283. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.11.036