Pawłowski, P., Brodowski, W., Borowik, J., Swora, A., Sygacz, O., Żelazny, P., Filipczak, J., Dankiewicz, S., Bróż, S., & Basta-Arciszewska, K. (2022). Diagnosis and treatment of mental disorders – a review of the scientific literature. Journal of Education, Health and Sport, 12(9), 572–582. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.09.067