Niewęgłowski, K., Wilczek, N., Rycharski, M., & Niewęgłowska, J. (2022). Vonoprazan - a new drug for inhibiting gastric acid secretion . Journal of Education, Health and Sport, 12(8), 661–670. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.08.068