Ciechański, E., Ciechański, K., Szponar, J., Kołątaj, P., Szczasny, M., Głowniak, A., & Szumiło, J. (2022). Left atrial myxoma with concomitant coronary artery stenosis: comprehensive diagnosis and treatment. Journal of Education, Health and Sport, 12(2), 78–83. https://doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.02.008