Stanicki, P., Nowakowska, K., Piwoński, M., Żak, K., Niedobylski, S., Zaremba, B., & Oszczędłowski, P. (2021). The role of artificial intelligence in cancer diagnostics - a review. Journal of Education, Health and Sport, 11(9), 113–122. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.09.016