Krasa, A. M., Kozioł, M., Piecewicz-Szczęsna, H., Pawlicki, M., Łopuszyńska, A., Krawiec, P., & Piekarska, E. (2020). Endometriosis and an increased risk of malignancies. Journal of Education, Health and Sport, 10(9), 290–298. https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.033