Łopuszyńska, A. M., Pawlicki, M., Piekarska, E., Kozioł, M., Krasa, A., & Piecewicz-Szczęsna, H. (2020). Methods of contraception for men. Journal of Education, Health and Sport, 10(9), 284–289. https://doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.032