Mońka, M., & Pietraszewska, J. (2016). Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes. Journal of Education, Health and Sport, 6(12), 412–423. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4071