Olszak, C., Nowicka, E., Baczewska, B., Łuczyk, R., Kropornicka, B., Krzyżanowska, E., & Daniluk, J. (2016). Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2 = The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport, 6(12), 11–28. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4028