Warchoł-Sławińska, E., Furtak-Niczyporuk, M., Włoch, K., & Żuber, A. (2016). Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych = Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities. Journal of Education, Health and Sport, 6(12), 171–183. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4043