Kosiński, M. A., & Kosiński, W. A. (2016). Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests. Journal of Education, Health and Sport, 6(12), 53–61. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4029