Kropornicka, B., Baczewska, B., Dadej, A., Krzyżanowska, E., Łuczyk, R., Olszak, C., Nowicka, E., Lorencowicz, R., & Muraczyńska, B. (2017). Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot. Journal of Education, Health and Sport, 6(11), 311–324. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3999