Krzyżanowska, E., Matej, A., Łuczyk, R., Kropornicka, B., Baczewska, B., Olszak, C., Nowicka, E., & Daniluk, J. (2017). Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis. Journal of Education, Health and Sport, 6(11), 225–244. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3990