Kawska, P., & Gotowski, R. (2017). Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski. Journal of Education, Health and Sport, 6(11), 46–53. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3960