Mrozkowiak, M., & Mrozkowiak, M. (2015). Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport, 5(9), 11–62. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2879