Cywińska, O., Gawrych, S., Białkowska, A., Budziejko, B., Dziarkowski, D., Kurtyka, D., Różański, G., Dobosiewicz, A. M., & Badiuk, N. (2018). Positive influence of hippotherapy on the process of improvement of children with cerebral palsy in children. Journal of Education, Health and Sport, 8(11), 813–823. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/6979