Pilarska, B., Nartowicz, M., Jaworska-Czerwińska, A., & Zukow, W. (2018). Fournier gangrene - diagnostic and treatment. Journal of Education, Health and Sport, 8(12), 446–457. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/6397