Lewandowski, A., Piekorz, Z., Biernat, K., Bukowska, W., Radzimińska, A., & Zukow, W. (2017). Back pain persons engaged in rowing. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 454–466. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4399