Marzec, I., Budnik, M., Balcerak, D., Galikowska, A., Ziegler, A., & Olszewska, M. (2016). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem z Reumatoidalnym zapaleniem stawów = Selected aspects of nursing care of patients with Rheumatoid arthritis. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 345–356. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3807