Widawska-Stanisz, A. (2016). Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 133–145. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3823