Leśniewska, A., & Stosik, A. (2016). Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 25–35. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3831