Czerwińska Pawluk, I., Dońka, K., & Paździor, V. (2015). Satysfakcja z terapii wziewnej wśród pacjentów z astmą oskrzelową = Satisfaction with inhaled therapy in patients with bronchial asthma. Journal of Education, Health and Sport, 5(3), 352–360. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3290