Dobosiewicz, A. M., Zmaczyńska, T., Podhorecka, M., & Zukow, W. (2016). Rola skutecznej komunikacji chory-personel medyczny w procesie leczenia pacjenta hospitalizowanego = The role of effective communication between patient and medical staff in the process of inpatient care treatment. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 789–796. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3902