Sowa, M., Głowacka, I., Wardęcka, P., & Winnicki, A. (2016). Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 586–596. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3884